Liczba odwiedzin: 1950
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #1956
Petrus BRASK

Petrus Brask, nephew of Hans Brask bishop of Linköping; studied in Uppsala where he became a baccalaureus before 1510, during the winter term 1510-1511 he earned at Rostock a master's degree. Later, in 1514, he was at the Leipzig University, and in 1517 he graduated in Wittenberg

Teksty ze wzmianką o Petrus BRASK

1IDL 2533 Magnus HARALDI do Ioannes DANTISCUS, Rostock, 1542-02-03
2IDL 2533 Magnus HARALDI do Ioannes DANTISCUS, Rostock, 1542-02-03
3IDL 2533 Magnus HARALDI do Ioannes DANTISCUS, Rostock, 1542-02-03
4IDL 2533 Magnus HARALDI do Ioannes DANTISCUS, Rostock, 1542-02-03