Liczba odwiedzin: 1981
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #211
Wenzel BEYER

Wenzel Beyer (Payer, von Elbogen, Václav z Lokte, Venceslaus Cubitensis, Bayer) (*1488 – †1537), city physician in Elbogen, doctor of arts and medicine, professor in the faculty of medicine at the Leipzig university, author of several works, amongst others the first medical treatise upon term springs in Karlsbad (1521); 1530 stayed in Louvain

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Wenzel BEYER

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 3

zachowanych: 2 + zaginionych: 1

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu
1IDL  619 Wenzel BEYER do Ioannes DANTISCUS, Leipzig, 1531-05-03
            odebrano Ghent (Gandavum), [1531]-05-19

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, UUB, H. 154, k. 49
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1531, k. 34
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 34

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 123, s. 78 (angielski regest; ekscerpt)
2IDL 7029     Ioannes DANTISCUS do Wenzel BEYER, 1531, August List zaginiony

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 685: In mense Augusto, praesulum doctissime, recepi litteras Reverendissimae Gratiae Vestrae…
3IDL  685 Wenzel BEYER do Ioannes DANTISCUS, Leipzig, 1531-09-19


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, AAWO, AB, D. 67, k. 81

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 405

Publikacje:
1SKOLIMOWSKA 2016 Manuscript s. 86 (ekscerpt; ekscerpt język: angielski przekład)

Teksty ze wzmianką o Wenzel BEYER

1IDL  606 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-03-31
2IDL  616 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-04-18
3IDL  619 Wenzel BEYER do Ioannes DANTISCUS, Leipzig, 1531-05-03
4IDL  685 Wenzel BEYER do Ioannes DANTISCUS, Leipzig, 1531-09-19
5IDL  693 Georg von LOGSCHAU (LOXANUS) do Ioannes DANTISCUS, Speyer, 1531-10-06
6IDL 3699 Georg von LOGSCHAU (LOXANUS) do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1531-05-21
7IDL  616 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-04-18
8IDL  619 Wenzel BEYER do Ioannes DANTISCUS, Leipzig, 1531-05-03
9IDL  685 Wenzel BEYER do Ioannes DANTISCUS, Leipzig, 1531-09-19
10IDL  693 Georg von LOGSCHAU (LOXANUS) do Ioannes DANTISCUS, Speyer, 1531-10-06
11IDL 3699 Georg von LOGSCHAU (LOXANUS) do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1531-05-21
12IDL  616 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-04-18
13IDL  619 Wenzel BEYER do Ioannes DANTISCUS, Leipzig, 1531-05-03
14IDL  685 Wenzel BEYER do Ioannes DANTISCUS, Leipzig, 1531-09-19
15IDL  693 Georg von LOGSCHAU (LOXANUS) do Ioannes DANTISCUS, Speyer, 1531-10-06
16IDL 3699 Georg von LOGSCHAU (LOXANUS) do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1531-05-21
17IDL  693 Georg von LOGSCHAU (LOXANUS) do Ioannes DANTISCUS, Speyer, 1531-10-06
18IDL 3699 Georg von LOGSCHAU (LOXANUS) do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1531-05-21
19IDL  693 Georg von LOGSCHAU (LOXANUS) do Ioannes DANTISCUS, Speyer, 1531-10-06
20IDL 3699 Georg von LOGSCHAU (LOXANUS) do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1531-05-21
21IDL  616 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-04-18
22IDL  619 Wenzel BEYER do Ioannes DANTISCUS, Leipzig, 1531-05-03
23IDL  685 Wenzel BEYER do Ioannes DANTISCUS, Leipzig, 1531-09-19