Liczba odwiedzin: 1125
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #215
Olbracht GASZTOŁD

Olbracht Gasztołd (*1470 – †1539-12), 1505 governor of Nowogród; 1505-1509 cupbearer of Grand Duchy of Lithuania; 1513 voivode of Połock; 1519 - of Trakai; 1522 - of Vilnius, grand chancellor of Grand Duchy of Lithuania

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Olbracht GASZTOŁD

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 3

zachowanych: 2 + zaginionych: 1

1IDL  539 Olbracht GASZTOŁD do Ioannes DANTISCUS, Dzisna, 1530-09-03
            odebrano Augsburg, [1530]-10-19

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, AAWO, AB, D. 67, k. 37

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 207

Publikacje:
1AT 12 Nr 270, s. 249 (in extenso)
Sanitatem Vestrae Dominationis Reverendissimae his meis scriptis ...