Liczba odwiedzin: 4616
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #218
Henricus de BUSSEVO

Henricus de Bussevo (Henricus Bussevius) (†after 1531)

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Henricus de BUSSEVO

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

1IDL  548 Henricus de BUSSEVO do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1530-09-17
            odebrano Augsburg, [1530]-10-05

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, AAWO, AB, D. 67, k. 34

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 213, 218

Publikacje:
1UBC Nr 862, s. 725-726 (in extenso; niemiecki regest)
Mirabar et dolebam, quod post trinas magnifici ... 

Teksty ze wzmianką o Henricus de BUSSEVO

1IDL   20 Ioannes COLARDO do Ioannes DANTISCUS, Rome, [1530-06-16 — 1530-11-03]
2IDL  729 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1531-12-20
3IDL  546 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1530-09-16
4IDL   20 Ioannes COLARDO do Ioannes DANTISCUS, Rome, [1530-06-16 — 1530-11-03]
5IDL  546 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1530-09-16
6IDL  729 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1531-12-20
7IDL   20 Ioannes COLARDO do Ioannes DANTISCUS, Rome, [1530-06-16 — 1530-11-03]
8IDL  546 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1530-09-16
9IDL  729 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1531-12-20
10IDL  546 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1530-09-16
11IDL  729 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1531-12-20
12IDL  546 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1530-09-16
13IDL  729 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1531-12-20
14IDL   20 Ioannes COLARDO do Ioannes DANTISCUS, Rome, [1530-06-16 — 1530-11-03]
15IDL  546 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1530-09-16
16IDL  729 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1531-12-20