Liczba odwiedzin: 4842
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #2354
Christina of Denmark

Christina of Denmark (Christina von Oldenburg) (*1521 – †1590-12-10), daughter of Christian II of Denmark and Isabella of Austria, niece of Emperor Charles V, wife of Francesco II Sforza (1534-1535) and François I de Lorraine (1541-1545)

Teksty ze wzmianką o Christina of Denmark

1IDL      do
2IDL 5417 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1536-02-01
3IDL 2825 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-05-05
4IDL 2434 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1541-06-12
5IDL 1043 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-11-15
6IDL 2459 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1541-07-15
7IDL 1379 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1535-12-06
8IDL 6283 Sigmund von HERBERSTEIN do [Ioannes DANTISCUS?], Vienna, 1534-04-25
9IDL 1684 Nicolaus COPERNICUS do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1537-08-09
10IDL 1043 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-11-15
11IDL 1379 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1535-12-06
12IDL 1684 Nicolaus COPERNICUS do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1537-08-09
13IDL 2434 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1541-06-12
14IDL 2459 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1541-07-15
15IDL 2825 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-05-05
16IDL 5417 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1536-02-01
17IDL 6283 Sigmund von HERBERSTEIN do [Ioannes DANTISCUS?], Vienna, 1534-04-25
18IDL 1043 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-11-15
19IDL 1379 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1535-12-06
20IDL 1684 Nicolaus COPERNICUS do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1537-08-09
21IDL 2434 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1541-06-12
22IDL 2459 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1541-07-15
23IDL 2825 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-05-05
24IDL 5417 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1536-02-01
25IDL 6283 Sigmund von HERBERSTEIN do [Ioannes DANTISCUS?], Vienna, 1534-04-25
26IDL 2434 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1541-06-12
27IDL 2459 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1541-07-15
28IDL 2434 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1541-06-12
29IDL 2459 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1541-07-15
30IDL 2434 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1541-06-12
31IDL 2459 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1541-07-15
32IDL 2434 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1541-06-12
33IDL 2459 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1541-07-15
34IDL 1043 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-11-15
35IDL 1379 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1535-12-06
36IDL 1684 Nicolaus COPERNICUS do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1537-08-09
37IDL 2434 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1541-06-12
38IDL 2459 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1541-07-15
39IDL 2825 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-05-05
40IDL 6283 Sigmund von HERBERSTEIN do [Ioannes DANTISCUS?], Vienna, 1534-04-25