Liczba odwiedzin: 4888
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #254
Martin MEYENDORN

Martin Meyendorn (†1538), doctor of theology, dean of the Collegium Maius at the University of Leipzig

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Martin MEYENDORN

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

1IDL 1571 Martin MEYENDORN do Ioannes DANTISCUS, Leipzig, 1537-01-03
            odebrano [1537]-02-28

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, AAWO, AB, D. 6, k. 5 + f. [1] missed in numbering after f. 5
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 306

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 371
Apparuit coram me quidam Valentinus Nitius ... 

Teksty ze wzmianką o Martin MEYENDORN

1IDL 1571 Martin MEYENDORN do Ioannes DANTISCUS, Leipzig, 1537-01-03
2IDL 1571 Martin MEYENDORN do Ioannes DANTISCUS, Leipzig, 1537-01-03
3IDL 1571 Martin MEYENDORN do Ioannes DANTISCUS, Leipzig, 1537-01-03
4IDL 1571 Martin MEYENDORN do Ioannes DANTISCUS, Leipzig, 1537-01-03