Liczba odwiedzin: 4630
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #265
Ernst von Bayern

Ernst von Bayern (Ernst von Wittelsbach) (*1500 – †1560)

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Ernst von Bayern

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

1IDL  732 Ernst von Bayern do [Ioannes DANTISCUS?], s.l., [1531]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 1598, s. 419-422
Cum anno tricesimo praeterito infra festum Pascae ... 

Teksty ze wzmianką o Ernst von Bayern

1IDL  732 Ernst von Bayern do [Ioannes DANTISCUS?], s.l., [1531]
2IDL  769 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Regensburg, 1532-04-16
3IDL  772 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Regensburg, 1532-04-17
4IDL  732 Ernst von Bayern do [Ioannes DANTISCUS?], s.l., [1531]
5IDL  769 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Regensburg, 1532-04-16
6IDL  772 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Regensburg, 1532-04-17
7IDL  732 Ernst von Bayern do [Ioannes DANTISCUS?], s.l., [1531]
8IDL  769 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Regensburg, 1532-04-16
9IDL  772 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Regensburg, 1532-04-17
10IDL  732 Ernst von Bayern do [Ioannes DANTISCUS?], s.l., [1531]
11IDL  769 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Regensburg, 1532-04-16
12IDL  732 Ernst von Bayern do [Ioannes DANTISCUS?], s.l., [1531]
13IDL  769 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Regensburg, 1532-04-16
14IDL  732 Ernst von Bayern do [Ioannes DANTISCUS?], s.l., [1531]
15IDL  769 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Regensburg, 1532-04-16
16IDL  772 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Regensburg, 1532-04-17