Liczba odwiedzin: 17841
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #2728
husband of Merta BOMEMAN

husband of Merta BOMEMAN

Teksty ze wzmianką o husband of Merta BOMEMAN

1IDL 1110 Ioannes DANTISCUS do [Marienburg town council], Löbau (Lubawa), 1534-01-30