Liczba odwiedzin: 4103
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #2752
Katherina, wife of Lucas van TELGHEN

Katherina, wife of Lucas van TELGHEN

Teksty ze wzmianką o Katherina, wife of Lucas van TELGHEN

1IDL 5819 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Vilnius, 1514-11-13
2IDL 6246 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, s.l., [1511 — 1514?]
3IDL 5819 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Vilnius, 1514-11-13
4IDL 6246 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, s.l., [1511 — 1514?]
5IDL 5819 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Vilnius, 1514-11-13
6IDL 6246 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, s.l., [1511 — 1514?]
7IDL 5819 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Vilnius, 1514-11-13
8IDL 5819 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Vilnius, 1514-11-13
1 IDT  110 Statement of Ioannes DANTISCUS concerning his litigation with Dirrig FALCKE    Marienburg (Malbork)    1517-10-03
2 IDT  621 Sigismund I Jagiellon do Gdańsk Town Council    Poznań (Posen)    1513-02-10
3 IDT  647 Sigismund I Jagiellon do Gdańsk Town Council & Dethardt BRANDIS & aldermen of Gdańsk    Cracow    1512-06-08
4 IDT  648 Sigismund I Jagiellon do Gdańsk Town Council    Cracow    1512-03-20
5 IDT  110 Statement of Ioannes DANTISCUS concerning his litigation with Dirrig FALCKE    Marienburg (Malbork)    1517-10-03
6 IDT  621 Sigismund I Jagiellon do Gdańsk Town Council    Poznań (Posen)    1513-02-10
7 IDT  110 Statement of Ioannes DANTISCUS concerning his litigation with Dirrig FALCKE    Marienburg (Malbork)    1517-10-03
8 IDT  621 Sigismund I Jagiellon do Gdańsk Town Council    Poznań (Posen)    1513-02-10