Liczba odwiedzin: 5766
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #282
Stanisław AICHLER

Stanisław Aichler (Stanislaus Glandinus) (*1520 – †1585), 1538 Cracow town clerk; alderman of Magdeburg law at the Cracow castle, doctor of canon and civil law in Bologna (1537), humanist, lawyer, poet, son-in-law of Jost Ludwig Dietz (Decius)

Osoby związane z Stanisław AICHLER

Znaleziono: 2


Erazm AICHLER jr. ; Cracow patrician, brother of Stanisław Aichler

Erazm AICHLER (†between 1576-06-30 and 1576-08-15) 1551-1555 Cracow alderman; 1555-1576 - town councillor; 1556, 1568/1569 Cracow envoy to the general diets; 1560 envoy of Sigismund I Jagiellon and Cracow Town Council to Augsburg; Cracow patrician and evangelical, several times accused of favoring the Reformation; father of Stanisław and Erazm Aichler

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Stanisław AICHLER

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 10

zachowanych: 8 + zaginionych: 2

1IDL 1623 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1537-04-10
2IDL 3608 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1537-12-01
3IDL 1918 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-09-13
4IDL 6679     Ioannes DANTISCUS do Stanisław AICHLER, before 1538-11-11, perhaps end of October List zaginiony
5IDL 1986 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-11-13
6IDL 2048 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-01-12
7IDL 2184 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-07-07
8IDL 6621     Ioannes DANTISCUS do Stanisław AICHLER, 1539-07-08 — 1539-10-11 List zaginiony
9IDL 2237 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-10-11
10IDL 3228 Ioannes DANTISCUS do [Stanisław] AICHLER, Wormditt (Orneta), 1547-10-12

Teksty związane z Stanisław AICHLER

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 2

zachowanych: 2 + zaginionych: 0

1 IDT  686 Stanisław AICHLER, Epigram on <i>Carmen paraeneticum ad Constantem Alliopagum</i> by Ioannes DANTISCUS        ca. 1539-07
2 IDT  690 Stanisław AICHLER, <i>Two Epigrams to the Youth</i>        ca. 1539-07

Teksty ze wzmianką o Stanisław AICHLER

1IDL 3608 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1537-12-01
2IDL 1918 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-09-13
3IDL 1623 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1537-04-10
4IDL 3228 Ioannes DANTISCUS do [Stanisław] AICHLER, Wormditt (Orneta), 1547-10-12
5IDL 2237 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-10-11
6IDL 2048 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-01-12
7IDL 2551 Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1541-03-22
8IDL 3658 Jan AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-05-25
9IDL 2863 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, London, 1545-09-01
10IDL 2167 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-06-20
11IDL 2069 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-02-05
12IDL 1584 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1537-03-07
13IDL 2184 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-07-07
14IDL 1986 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-11-13
15IDL 1584 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1537-03-07
16IDL 1623 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1537-04-10
17IDL 1918 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-09-13
18IDL 1986 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-11-13
19IDL 2048 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-01-12
20IDL 2069 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-02-05
21IDL 2167 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-06-20
22IDL 2184 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-07-07
23IDL 2237 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-10-11
24IDL 2551 Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1541-03-22
25IDL 2863 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, London, 1545-09-01
26IDL 3228 Ioannes DANTISCUS do [Stanisław] AICHLER, Wormditt (Orneta), 1547-10-12
27IDL 3608 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1537-12-01
28IDL 1584 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1537-03-07
29IDL 1623 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1537-04-10
30IDL 1918 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-09-13
31IDL 1986 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-11-13
32IDL 2048 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-01-12
33IDL 2069 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-02-05
34IDL 2167 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-06-20
35IDL 2184 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-07-07
36IDL 2237 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-10-11
37IDL 2551 Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1541-03-22
38IDL 2863 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, London, 1545-09-01
39IDL 3228 Ioannes DANTISCUS do [Stanisław] AICHLER, Wormditt (Orneta), 1547-10-12
40IDL 3608 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1537-12-01
41IDL 3228 Ioannes DANTISCUS do [Stanisław] AICHLER, Wormditt (Orneta), 1547-10-12
42IDL 3228 Ioannes DANTISCUS do [Stanisław] AICHLER, Wormditt (Orneta), 1547-10-12
43IDL 1584 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1537-03-07
44IDL 2069 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-02-05
45IDL 2167 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-06-20
46IDL 2551 Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1541-03-22
47IDL 2863 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, London, 1545-09-01
48IDL 1584 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1537-03-07
49IDL 2069 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-02-05
50IDL 2167 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-06-20
51IDL 2551 Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1541-03-22
52IDL 2863 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, London, 1545-09-01
53IDL 1584 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1537-03-07
54IDL 1623 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1537-04-10
55IDL 1918 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-09-13
56IDL 1986 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-11-13
57IDL 2048 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-01-12
58IDL 2069 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-02-05
59IDL 2167 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-06-20
60IDL 2184 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-07-07
61IDL 2237 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-10-11
62IDL 2551 Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1541-03-22
63IDL 2863 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, London, 1545-09-01
64IDL 3608 Stanisław AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1537-12-01
65IDL 3658 Jan AICHLER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-05-25
1 IDT  686 Stanisław AICHLER, Epigram on <i>Carmen paraeneticum ad Constantem Alliopagum</i> by Ioannes DANTISCUS        ca. 1539-07
2 IDT  690 Stanisław AICHLER, <i>Two Epigrams to the Youth</i>        ca. 1539-07