Liczba odwiedzin: 2027
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #2861
Paulus SYELENBURGER

Paulus SYELENBURGER

Teksty ze wzmianką o Paulus SYELENBURGER

1IDL 4462 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1542-02-28
2IDL 4462 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1542-02-28
3IDL 4462 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1542-02-28