Liczba odwiedzin: 503
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #2866
Thewes OSENBORN

Thewes OSENBORN

Teksty ze wzmianką o Thewes OSENBORN

1IDL 6175 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1543-03-17
2IDL 6275 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1543-02-13
3IDL 6175 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1543-03-17
4IDL 6275 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1543-02-13
5IDL 6175 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1543-03-17
6IDL 6275 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1543-02-13