Liczba odwiedzin: 7606
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #323
Piotr OPALIŃSKI

Piotr Opaliński (Piotr Opaleński, Piotr Opalenicki) (*ca. 1480 – †1551), 1507-1528 royal secretary, 1528 castellan of Międzyrzec, 1529 - of Ląd, 1535 - of Gniezno, 1530 tutor of young Sigismund II Augustus Jagiellon, 1537 steward of his court, 1532-1533 royal envoy to Turkey, 1536 - to Rome, Roman King Ferdinand and Emperor Charles V, 1539 - to John Zápolya

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Piotr OPALIŃSKI

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 4

zachowanych: 4 + zaginionych: 0

1IDL 1593 [Ioannes DANTISCUS] do [Piotr OPALIŃSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, autograf, BCz, 244, s. 204-203(!)
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 207-208
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 154r-155r
4kopia, XVIII w., BCz, 55 (TN), Nr 18, s. 71-73

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 411

Publikacje:
1CEID 1/1 Nr 17, p. 184-186 (in extenso; angielski regest)
Cum nuper in tot turbis et negotiis ...