Liczba odwiedzin: 1734
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #3387
Rössel town court

Rössel town court

Teksty ze wzmianką o Rössel town court

1IDL 4895 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Braunsberg (Braniewo), 1541-05-29
2IDL 4895 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Braunsberg (Braniewo), 1541-05-29
3IDL 4895 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Braunsberg (Braniewo), 1541-05-29