Liczba odwiedzin: 22857
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #35
Ioannes COLARDO

Ioannes Colardo, papal scribe, in 1530 Dantiscus' plenipotentiary in the Holy See

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Ioannes COLARDO

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 5

zachowanych: 5 + zaginionych: 0

1IDL  519 Ioannes COLARDO do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1530-07-31
            odebrano Augsburg, [1530]-08-07

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 243, s. 127-130

Publikacje:
1AT 12 Nr 215, s. 210 (in extenso)
Ex litteris domini Cornelii Scepperi, cognati mei ac ... 
2IDL  537 Ioannes COLARDO do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1530-08-31
            odebrano Augsburg, [1530]-09-23

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 67, k. 33

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 205, 207

Publikacje:
1UBC Nr 861, s. 724 (in extenso; niemiecki regest)
In quo statu et ordinatione est confirmatio ... 
3IDL  551 Ioannes COLARDO do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1530-09-19
            odebrano Augsburg, [1530]-10-20

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 243, s. 5-6

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 215

Publikacje:
1AT 12 Nr 291, s. 266 (in extenso)
Quid in negotio vestrae confirmationis ecclesiae Culmensis ... 
4IDL   20 Ioannes COLARDO do Ioannes DANTISCUS, Rome, [1530-06-16 — 1530-11-03]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BK, 230, s. 357-358
Per alias meas litteras latius significavi post ... 
5IDL  565 Ioannes COLARDO do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1530-11-29
            odebrano Cologne, [1531]-01-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 243, s. 103-104

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 239

Publikacje:
1AT 12 Nr 380, s. 367-368 (in extenso)
Reverendus dominus Iohannes Veze, electus Londensis ... 

Teksty ze wzmianką o Ioannes COLARDO

Results found: 2 IDL, 0 IDP, 0 IDT

1IDL  729 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1531-12-20
2IDL  789 Quirinus GALLER & Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1532-05-15