Liczba odwiedzin: 2887
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #365
Veit AMERBACH

Veit Amerbach (*1503 – †1557-09-13), humanist, professor of rhetoric and Aristotelian philosophy at the University of Ingolstadt; convert from Lutheranism to Catholicism

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Veit AMERBACH

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

1IDL 1937 Veit AMERBACH do Ioannes DANTISCUS, Wittenberg, [1537?]-10-07
            odebrano [1537?]-10-03(!)

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 6, k. 133-134
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 382

Publikacje:
1HIPLER 1891 Nr 49, s. 547-549 (in extenso; niemiecki regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 240, s. 407-408 (angielski regest)
Etsi iustam causam ad te litteras dandi, ...