Liczba odwiedzin: 16346
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #3772
Catarina, wife of Theophilus zu Bartenstein; sister of Heinrich RICKEGARBEN

Catarina, wife of Theophilus zu Bartenstein; sister of Heinrich RICKEGARBEN

Teksty ze wzmianką o Catarina, wife of Theophilus zu Bartenstein; sister of Heinrich RICKEGARBEN

1IDL 4882 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, s.l., [1539, shortly before November 30]