Liczba odwiedzin: 7346
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #413
Jan BONER

Jan Boner (†1523), 1498-1523 Cracow town councillor; 1515-1523 salt mine supervisor in Cracow; 1522-1523 wielkorządca of Cracow, merchant, banker, financial agent of King Sigismund I Jagiellon

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Jan BONER

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 2

zachowanych: 2 + zaginionych: 0

1IDL 3678 Jan BONER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1522-08-13
2IDL 3679 Jan BONER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1522-12-08

Teksty ze wzmianką o Jan BONER

1IDL 6227 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Plymouth, 1522-10-29
2IDL  156 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1522-07-25
3IDL  261 Jan ZAMBOCKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-08-25
4IDL  163 Ioannes DANTISCUS do [Sigismund I Jagiellon], Antwerp, 1522-09-18
5IDL  164 Ioannes DANTISCUS do [Piotr TOMICKI], Antwerp, 1522-09-18
6IDL  171 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Valladolid, 1523-01-04
7IDL  176 Ioannes DANTISCUS do [Sigismund I Jagiellon], Valladolid, 1523-02-25
8IDL  180 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Valladolid, 1523-03-20
9IDL  156 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1522-07-25
10IDL  163 Ioannes DANTISCUS do [Sigismund I Jagiellon], Antwerp, 1522-09-18
11IDL  164 Ioannes DANTISCUS do [Piotr TOMICKI], Antwerp, 1522-09-18
12IDL  171 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Valladolid, 1523-01-04
13IDL  176 Ioannes DANTISCUS do [Sigismund I Jagiellon], Valladolid, 1523-02-25
14IDL  180 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Valladolid, 1523-03-20
15IDL  261 Jan ZAMBOCKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-08-25
16IDL 6227 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Plymouth, 1522-10-29
17IDL  156 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1522-07-25
18IDL  163 Ioannes DANTISCUS do [Sigismund I Jagiellon], Antwerp, 1522-09-18
19IDL  164 Ioannes DANTISCUS do [Piotr TOMICKI], Antwerp, 1522-09-18
20IDL  171 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Valladolid, 1523-01-04
21IDL  176 Ioannes DANTISCUS do [Sigismund I Jagiellon], Valladolid, 1523-02-25
22IDL  180 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Valladolid, 1523-03-20
23IDL  261 Jan ZAMBOCKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-08-25
24IDL 6227 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Plymouth, 1522-10-29
25IDL  261 Jan ZAMBOCKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-08-25
26IDL  261 Jan ZAMBOCKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-08-25
27IDL  156 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1522-07-25
28IDL  163 Ioannes DANTISCUS do [Sigismund I Jagiellon], Antwerp, 1522-09-18
29IDL  164 Ioannes DANTISCUS do [Piotr TOMICKI], Antwerp, 1522-09-18
30IDL  171 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Valladolid, 1523-01-04
31IDL  176 Ioannes DANTISCUS do [Sigismund I Jagiellon], Valladolid, 1523-02-25
32IDL  180 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Valladolid, 1523-03-20
33IDL  261 Jan ZAMBOCKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-08-25
34IDL 6227 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Plymouth, 1522-10-29