Liczba odwiedzin: 3446
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #417
Christoph MÜLICH

Christoph Mülich (*ca. 1493 – †1538), at least since 1524 Fuggers' factor in Rome

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Christoph MÜLICH

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 2

zachowanych: 2 + zaginionych: 0

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu
1IDL 5908 Christoph MÜLICH do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1531-01-28
            odebrano Brussels, 1531-02-15

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 95, k. 15 + f. [3] missed in numbering after f. 19

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 279

Publikacje:
1HABICH 1907 s. 25 (ekscerpt)
2GUMOWSKI 1929 s. 9 (ekscerpt język: polski przekład)
2IDL 3695 Christoph MÜLICH do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1531-03-09


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1595, s. 233-234
2regest z ekscerptami język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1531, k. 22

Publikacje:
1KOLBERG 1911 Dantiscusmedaillen s. 713 (in extenso)
2KOLBERG 1913 s. 1-8 (in extenso)
3GUMOWSKI 1929 s. 10 (ekscerpt język: polski przekład)