Liczba odwiedzin: 2716
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #424
Wolff von HEYDECK

Wolff von Heydeck Teutonic knight, nephew of Friedrich von Heydeck; after the secularization the Teutonic Order's state in Prussia, supported the authority of Prince Albrecht von Hochenzollern; Starosta of Rastenburg

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Wolff von HEYDECK

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

1IDL 3772 Wolff von HEYDECK do Ioannes DANTISCUS, Rastenburg, 1538-02-09
            odebrano 1538-02-20

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1595, s. 913-916
Ich weis Eurn Ff G nicht zwbergen, wie ...