Liczba odwiedzin: 2902
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #434
Paul ROSSOCHA

Paul Rossocha, Fuggers' factor in Cracow

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Paul ROSSOCHA

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

1IDL 3388 Paul ROSSOCHA do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1548-06-30
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1548-07-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1599, s. 1127-1130
Auff 22 junii ist E F G shreiben ...