Liczba odwiedzin: 3893
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #467
Wolfgang PRANTNER

Wolfgang Prantner (Wolfgang Brantner) (†1541), secretary and councillor to Emperor Charles V; 1527 councillor for Carinthian affairs to Roman King Ferdinand I; 1527 coadiutor to the Grand Master of the Order of St. George; 1533 the last Grand Master

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Wolfgang PRANTNER

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 2

zachowanych: 2 + zaginionych: 0

1IDL 3464 Wolfgang PRANTNER do Ioannes DANTISCUS, Laredo, 1527-05-15
            odebrano Valladolid, [1527]-05-24

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1595, s. 13-16

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 440
Cum his diebus huc adveniens forte incidissem ... 
2IDL 3465 Wolfgang PRANTNER do Ioannes DANTISCUS, London, 1527-06-30
            odebrano Valladolid, [1527]-07-27

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1595, s. 9-12

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 448
Scripsi proximis litteris moram ipsam et quidquid ... 

Teksty ze wzmianką o Wolfgang PRANTNER

1IDL  305 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Granada, 1526-10-12
2IDL 2206 Mariangelo ACCURSIO do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1539-08-01
3IDL 2413 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1541-04-12
4IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
5IDL  837 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1532-09-30
6IDL  343 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Barcelona, 1527-05-17
7IDL 4853 Cornelis DE SCHEPPER do [Ioannes DANTISCUS?], Regensburg, 1532-08-08
8IDL 3464 Wolfgang PRANTNER do Ioannes DANTISCUS, Laredo, 1527-05-15
9IDL 3465 Wolfgang PRANTNER do Ioannes DANTISCUS, London, 1527-06-30
10IDL 3667 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1538-06-04
11IDL  769 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Regensburg, 1532-04-16
12IDL  176 Ioannes DANTISCUS do [Sigismund I Jagiellon], Valladolid, 1523-02-25
13IDL  287 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Toledo, 1526-05-09
14IDL  176 Ioannes DANTISCUS do [Sigismund I Jagiellon], Valladolid, 1523-02-25
15IDL  287 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Toledo, 1526-05-09
16IDL  305 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Granada, 1526-10-12
17IDL  343 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Barcelona, 1527-05-17
18IDL  769 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Regensburg, 1532-04-16
19IDL  837 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1532-09-30
20IDL 2206 Mariangelo ACCURSIO do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1539-08-01
21IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
22IDL 2413 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1541-04-12
23IDL 3464 Wolfgang PRANTNER do Ioannes DANTISCUS, Laredo, 1527-05-15
24IDL 3465 Wolfgang PRANTNER do Ioannes DANTISCUS, London, 1527-06-30
25IDL 3667 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1538-06-04
26IDL 4853 Cornelis DE SCHEPPER do [Ioannes DANTISCUS?], Regensburg, 1532-08-08
27IDL  176 Ioannes DANTISCUS do [Sigismund I Jagiellon], Valladolid, 1523-02-25
28IDL  287 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Toledo, 1526-05-09
29IDL  305 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Granada, 1526-10-12
30IDL  343 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Barcelona, 1527-05-17
31IDL  769 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Regensburg, 1532-04-16
32IDL  837 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1532-09-30
33IDL 2206 Mariangelo ACCURSIO do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1539-08-01
34IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
35IDL 2413 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1541-04-12
36IDL 3464 Wolfgang PRANTNER do Ioannes DANTISCUS, Laredo, 1527-05-15
37IDL 3465 Wolfgang PRANTNER do Ioannes DANTISCUS, London, 1527-06-30
38IDL 3667 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1538-06-04
39IDL 4853 Cornelis DE SCHEPPER do [Ioannes DANTISCUS?], Regensburg, 1532-08-08
40IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
41IDL  305 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Granada, 1526-10-12
42IDL  769 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Regensburg, 1532-04-16
43IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
44IDL 2413 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1541-04-12
45IDL 3464 Wolfgang PRANTNER do Ioannes DANTISCUS, Laredo, 1527-05-15
46IDL 3465 Wolfgang PRANTNER do Ioannes DANTISCUS, London, 1527-06-30
47IDL 3667 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1538-06-04
48IDL  305 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Granada, 1526-10-12
49IDL  769 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Regensburg, 1532-04-16
50IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
51IDL 2413 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1541-04-12
52IDL 3464 Wolfgang PRANTNER do Ioannes DANTISCUS, Laredo, 1527-05-15
53IDL 3465 Wolfgang PRANTNER do Ioannes DANTISCUS, London, 1527-06-30
54IDL 3667 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1538-06-04
55IDL  176 Ioannes DANTISCUS do [Sigismund I Jagiellon], Valladolid, 1523-02-25
56IDL  287 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Toledo, 1526-05-09
57IDL  305 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Granada, 1526-10-12
58IDL  343 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Barcelona, 1527-05-17
59IDL  769 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Regensburg, 1532-04-16
60IDL  837 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1532-09-30
61IDL 2206 Mariangelo ACCURSIO do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1539-08-01
62IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
63IDL 2413 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1541-04-12
64IDL 3464 Wolfgang PRANTNER do Ioannes DANTISCUS, Laredo, 1527-05-15
65IDL 3465 Wolfgang PRANTNER do Ioannes DANTISCUS, London, 1527-06-30
66IDL 3667 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1538-06-04
67IDL 4853 Cornelis DE SCHEPPER do [Ioannes DANTISCUS?], Regensburg, 1532-08-08