Liczba odwiedzin: 2557
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #486
Iacobus LONGUS

Iacobus Longus (†after 1531), at least in 1519-1522 judicial vicar of Pomerania and Gdańsk

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Iacobus LONGUS

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

1IDL 3803 Iacobus LONGUS do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1530-06-02
            odebrano Augsburg, [1530]-07-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1595, s. 103-104

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 158
Gratulor novae dignitati, gaudeo et laetor, felix faustumque ...