Liczba odwiedzin: 4744
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #507
Jan WYSIECKI

Jan WYSIECKI

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Jan WYSIECKI

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 4

zachowanych: 4 + zaginionych: 0

1IDL 4542 Jan WYSIECKI do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1535-02-11
            odebrano [1535]-05-05

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 5, k. 113

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 26
Commiseram ad eandem meas litteras de mense ... 
2IDL  947 Jan WYSIECKI do Ioannes DANTISCUS, Rome, 153[5]-05-13
            odebrano 1535-07-05

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 67, k. 203

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 282

Publikacje:
1AT 17 Nr 299, s. 394-395 (polski regest)
Classis caesareae maiestatis die XXII Aprilis versus regnum ... 
3IDL 4548 Jan WYSIECKI do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1535-06-19
            odebrano [1535]-09-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 5, k. 123

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 64

Publikacje:
1AT 17 Nr 356, s. 465 (polski regest)
Imperator cum classem quadringentorum velorum in portu Barsolonae ... 
4IDL 4557 Jan WYSIECKI do Ioannes DANTISCUS, Włocławek, 1538-02-15
            odebrano [1538]-03-01

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 5, k. 135
Scio, Reverendissime Praesul, meas ad eandem litteras ... 

Teksty ze wzmianką o Jan WYSIECKI

1IDL 4542 Jan WYSIECKI do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1535-02-11
2IDL 4557 Jan WYSIECKI do Ioannes DANTISCUS, Włocławek, 1538-02-15
3IDL 4542 Jan WYSIECKI do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1535-02-11
4IDL 4557 Jan WYSIECKI do Ioannes DANTISCUS, Włocławek, 1538-02-15
5IDL 4542 Jan WYSIECKI do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1535-02-11
6IDL 4557 Jan WYSIECKI do Ioannes DANTISCUS, Włocławek, 1538-02-15
7IDL 4542 Jan WYSIECKI do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1535-02-11
8IDL 4557 Jan WYSIECKI do Ioannes DANTISCUS, Włocławek, 1538-02-15
9IDL 4542 Jan WYSIECKI do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1535-02-11
10IDL 4557 Jan WYSIECKI do Ioannes DANTISCUS, Włocławek, 1538-02-15
11IDL 4542 Jan WYSIECKI do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1535-02-11
12IDL 4557 Jan WYSIECKI do Ioannes DANTISCUS, Włocławek, 1538-02-15