Liczba odwiedzin: 4877
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #530
Mikołaj DZIERZGOWSKI

Mikołaj DZIERZGOWSKI (*ca. 1490 – †1559)

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Mikołaj DZIERZGOWSKI

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu
1IDL 6223 Mikołaj DZIERZGOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Łowicz, 1547-08-03


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., BCz, 1640, s. 383

Teksty ze wzmianką o Mikołaj DZIERZGOWSKI

1IDL 2600 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1542-11-09
2IDL 2708 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Piotrków, 1544-03-05
3IDL 2619 Seweryn BONER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1543-01-25
4IDL 2621 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1543-01-28, postscript 1543-01-31
5IDL 2856 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-08-13
6IDL 2876 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-10-13
7IDL 2883 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-11-11
8IDL 2792 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-02-06
9IDL 2600 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1542-11-09
10IDL 2621 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1543-01-28, postscript 1543-01-31
11IDL 2792 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-02-06
12IDL 2856 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-08-13
13IDL 2876 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-10-13
14IDL 2883 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-11-11
15IDL 2600 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1542-11-09
16IDL 2621 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1543-01-28, postscript 1543-01-31
17IDL 2792 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-02-06
18IDL 2856 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-08-13
19IDL 2876 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-10-13
20IDL 2883 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-11-11
21IDL 2792 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-02-06
22IDL 2856 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-08-13
23IDL 2883 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-11-11
24IDL 2792 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-02-06
25IDL 2856 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-08-13
26IDL 2883 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-11-11
27IDL 2600 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1542-11-09
28IDL 2621 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1543-01-28, postscript 1543-01-31
29IDL 2708 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Piotrków, 1544-03-05
30IDL 2792 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-02-06
31IDL 2856 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-08-13
32IDL 2876 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1545-10-13