Liczba odwiedzin: 4741
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #573
Konrad RUCKER

Konrad RUCKER

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Konrad RUCKER

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

1IDL 5877 Konrad RUCKER? do Ioannes DANTISCUS, Aschaffenburg, 1532-05-28


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 90, k. 114

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 74
Der hochwirdig, durchleuchtig, hochgeberne furst vnd herre, herre ...