Liczba odwiedzin: 5004
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #582
Johann TUCHER

Johann TUCHER (†after 1536)

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Johann TUCHER

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

1IDL 6066 Johann TUCHER do Ioannes DANTISCUS, Ghent (Gandavum), 1536-03-28
            odebrano 1536-06-16

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 94, k. 66

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 197
E G geruche ich genediglich zuuernemenn, wie mir ...