Liczba odwiedzin: 7659
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #587
Esteban Gabriel MERINO

Esteban Gabriel Merino (*1472 – †1535), 1513-1530 Archbishop of Bari, 1516-1523 Bishop of León, 1523-1535 Bishop of Jaén, from 1526 member of the Council of State of Emperor Charles V and diplomat in his service, 1530-1535 Patriarch of the West Indies, 1533 elevated to cardinal in the consistory of February 21, 1533, received the red hat and the title of S. Vitale on March 3, 1533, correspondent and defender of Erasmus of Rotterdam; Dantiscus dedicated to him his propaganda booklet Victoria Serenissimi Poloniae Regis contra Vayevodam Muldaviae (first edition Leuven, 1531)

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Esteban Gabriel MERINO

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

1IDL   55 Ioannes DANTISCUS do Esteban Gabriel MERINO, Brussels, [1531-09-24 or shortly after]    (dedicatory letter)

Teksty ze wzmianką o Esteban Gabriel MERINO

1IDL  305 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Granada, 1526-10-12
2IDL  306 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Granada, 1526-10-13
3IDL  916 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-03-18
4IDL  922 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-03-27
5IDL  832 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1532-09-14
6IDL   55 Ioannes DANTISCUS do Esteban Gabriel MERINO, Brussels, [1531-09-24 or shortly after]    (dedicatory letter)
7IDL 5757 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, s.l., [1529-04-18 — 1529-06-20?]
8IDL 5777 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Brussels?], [1531, autumn?]
9IDL 5786 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Brussels?], [1531, autumn?]
10IDL 5791 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Brussels?], shortly before [1531?]-11-11
11IDL   55 Ioannes DANTISCUS do Esteban Gabriel MERINO, Brussels, [1531-09-24 or shortly after]    (dedicatory letter)
12IDL  305 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Granada, 1526-10-12
13IDL  306 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Granada, 1526-10-13
14IDL  832 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1532-09-14
15IDL  916 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-03-18
16IDL  922 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-03-27
17IDL 5757 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, s.l., [1529-04-18 — 1529-06-20?]
18IDL 5777 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Brussels?], [1531, autumn?]
19IDL 5786 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Brussels?], [1531, autumn?]
20IDL 5791 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Brussels?], shortly before [1531?]-11-11
21IDL   55 Ioannes DANTISCUS do Esteban Gabriel MERINO, Brussels, [1531-09-24 or shortly after]    (dedicatory letter)
22IDL  305 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Granada, 1526-10-12
23IDL  306 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Granada, 1526-10-13
24IDL  832 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1532-09-14
25IDL  916 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-03-18
26IDL  922 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-03-27
27IDL 5757 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, s.l., [1529-04-18 — 1529-06-20?]
28IDL 5777 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Brussels?], [1531, autumn?]
29IDL 5786 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Brussels?], [1531, autumn?]
30IDL 5791 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Brussels?], shortly before [1531?]-11-11
31IDL  305 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Granada, 1526-10-12
32IDL  306 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Granada, 1526-10-13
33IDL  305 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Granada, 1526-10-12
34IDL  306 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Granada, 1526-10-13
35IDL  305 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Granada, 1526-10-12
36IDL  306 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Granada, 1526-10-13
37IDL  832 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1532-09-14
38IDL  916 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-03-18
39IDL  922 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-03-27
40IDL 5777 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Brussels?], [1531, autumn?]
41IDL 5786 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Brussels?], [1531, autumn?]
42IDL 5791 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Brussels?], shortly before [1531?]-11-11