Liczba odwiedzin: 2147
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #86
Hugo ANGELO

Hugo Angelo (*1515 – †1591), Augsburg bourgher, banker and financial agent of Emperor Charles V

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Hugo ANGELO

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

1IDL  323 Hugo ANGELO do Ioannes DANTISCUS, Valladolid, 1538-06-03
            odebrano 1538-09-15

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: hiszpański, autograf, BCz, 307, s. 121-122
2kopia język: hiszpański, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1538, k. 16r-v
3regest z ekscerptami język: niemiecki, hiszpański, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 586
Por falta de my Señor primo miçer ... 

Teksty ze wzmianką o Hugo ANGELO

1IDL  323 Hugo ANGELO do Ioannes DANTISCUS, Valladolid, 1538-06-03
2IDL  323 Hugo ANGELO do Ioannes DANTISCUS, Valladolid, 1538-06-03
3IDL  323 Hugo ANGELO do Ioannes DANTISCUS, Valladolid, 1538-06-03