Liczba odwiedzin: 6102
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #89
Balthasar MERKLIN von Waldkirch

Balthasar Merklin von Waldkirch (*ca. 1479 – †1531), 1527 vice-chancellor of Holy Roman Empire; 1527 bishop of Hildesheim (confirmed in 1530) ; 1530 bishop of Constance

Osoby związane z Balthasar MERKLIN von Waldkirch

Znaleziono: 1


Henricus, writer of Baltasar MERKLIN von Waldkirch

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Balthasar MERKLIN von Waldkirch

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 2

zachowanych: 2 + zaginionych: 0

1IDL  374 Balthasar MERKLIN von Waldkirch do [Ioannes DANTISCUS], Palencia, 1527-09-10
2IDL  375 Balthasar MERKLIN von Waldkirch do Ioannes DANTISCUS, Palencia, 1527-10-07

Teksty ze wzmianką o Balthasar MERKLIN von Waldkirch

1IDL  100 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Valencia], [1528]-05-11
2IDL  300 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Granada, 1526-09-01
3IDL  402 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bermeo, 1528-03-08
4IDL  305 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Granada, 1526-10-12
5IDL 5807 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Valladolid, 1524-11-12
6IDL 3809 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Puente Duero, 1527-02-22
7IDL 3814 Menzia de COLMENARES do Ioannes DANTISCUS, Palencia, 1532-02-20
8IDL  518 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Augsburg, 1530-07-30
9IDL  427 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Veere, 1529-03-09
10IDL  327 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Puente Duero, 1527-02-23
11IDL  330 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Fraga, 1527-04-12
12IDL  331 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Montserrat, 1527-04-21
13IDL  240 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Madrid, 1525-03-16
14IDL 5742 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, s.l., [1527-08-31 — 1527-09-08]
15IDL  343 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Barcelona, 1527-05-17
16IDL 5744 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, Palencia, [1527]-09-10
17IDL  346 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Valladolid, 1527-05-21
18IDL  348 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Palamos, 1527-05-27
19IDL  349 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Monaco, 1527-06-03
20IDL  355 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1527-06-27
21IDL  357 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1527-07-17
22IDL  366 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Valladolid, 1527-08-17
23IDL  374 Balthasar MERKLIN von Waldkirch do [Ioannes DANTISCUS], Palencia, 1527-09-10
24IDL  375 Balthasar MERKLIN von Waldkirch do Ioannes DANTISCUS, Palencia, 1527-10-07
25IDL  378 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Zaragoza, 1527-10-18
26IDL 5783 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Augsburg?], [shortly after 1530-07-03?]
27IDL  287 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Toledo, 1526-05-09
28IDL  100 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Valencia], [1528]-05-11
29IDL  240 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Madrid, 1525-03-16
30IDL  287 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Toledo, 1526-05-09
31IDL  300 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Granada, 1526-09-01
32IDL  305 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Granada, 1526-10-12
33IDL  327 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Puente Duero, 1527-02-23
34IDL  330 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Fraga, 1527-04-12
35IDL  331 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Montserrat, 1527-04-21
36IDL  343 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Barcelona, 1527-05-17
37IDL  346 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Valladolid, 1527-05-21
38IDL  348 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Palamos, 1527-05-27
39IDL  349 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Monaco, 1527-06-03
40IDL  355 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1527-06-27
41IDL  357 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1527-07-17
42IDL  366 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Valladolid, 1527-08-17
43IDL  374 Balthasar MERKLIN von Waldkirch do [Ioannes DANTISCUS], Palencia, 1527-09-10
44IDL  375 Balthasar MERKLIN von Waldkirch do Ioannes DANTISCUS, Palencia, 1527-10-07
45IDL  378 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Zaragoza, 1527-10-18
46IDL  402 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bermeo, 1528-03-08
47IDL  427 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Veere, 1529-03-09
48IDL  518 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Augsburg, 1530-07-30
49IDL 3809 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Puente Duero, 1527-02-22
50IDL 3814 Menzia de COLMENARES do Ioannes DANTISCUS, Palencia, 1532-02-20
51IDL 5742 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, s.l., [1527-08-31 — 1527-09-08]
52IDL 5744 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, Palencia, [1527]-09-10
53IDL 5783 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Augsburg?], [shortly after 1530-07-03?]
54IDL 5807 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Valladolid, 1524-11-12
55IDL  100 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Valencia], [1528]-05-11
56IDL  240 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Madrid, 1525-03-16
57IDL  287 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Toledo, 1526-05-09
58IDL  300 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Granada, 1526-09-01
59IDL  305 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Granada, 1526-10-12
60IDL  327 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Puente Duero, 1527-02-23
61IDL  330 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Fraga, 1527-04-12
62IDL  331 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Montserrat, 1527-04-21
63IDL  343 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Barcelona, 1527-05-17
64IDL  346 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Valladolid, 1527-05-21
65IDL  348 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Palamos, 1527-05-27
66IDL  349 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Monaco, 1527-06-03
67IDL  355 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1527-06-27
68IDL  357 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1527-07-17
69IDL  366 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Valladolid, 1527-08-17
70IDL  374 Balthasar MERKLIN von Waldkirch do [Ioannes DANTISCUS], Palencia, 1527-09-10
71IDL  375 Balthasar MERKLIN von Waldkirch do Ioannes DANTISCUS, Palencia, 1527-10-07
72IDL  378 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Zaragoza, 1527-10-18
73IDL  402 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bermeo, 1528-03-08
74IDL  427 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Veere, 1529-03-09
75IDL  518 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Augsburg, 1530-07-30
76IDL 3809 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Puente Duero, 1527-02-22
77IDL 3814 Menzia de COLMENARES do Ioannes DANTISCUS, Palencia, 1532-02-20
78IDL 5742 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, s.l., [1527-08-31 — 1527-09-08]
79IDL 5744 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, Palencia, [1527]-09-10
80IDL 5783 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Augsburg?], [shortly after 1530-07-03?]
81IDL 5807 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Valladolid, 1524-11-12
82IDL  357 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1527-07-17
83IDL  378 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Zaragoza, 1527-10-18
84IDL  402 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bermeo, 1528-03-08
85IDL  378 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Zaragoza, 1527-10-18
86IDL  402 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bermeo, 1528-03-08
87IDL  374 Balthasar MERKLIN von Waldkirch do [Ioannes DANTISCUS], Palencia, 1527-09-10
88IDL  300 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Granada, 1526-09-01
89IDL  305 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Granada, 1526-10-12
90IDL  357 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1527-07-17
91IDL  427 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Veere, 1529-03-09
92IDL 3814 Menzia de COLMENARES do Ioannes DANTISCUS, Palencia, 1532-02-20
93IDL 5744 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, Palencia, [1527]-09-10
94IDL  374 Balthasar MERKLIN von Waldkirch do [Ioannes DANTISCUS], Palencia, 1527-09-10
95IDL  300 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Granada, 1526-09-01
96IDL  305 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Granada, 1526-10-12
97IDL  357 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1527-07-17
98IDL  427 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Veere, 1529-03-09
99IDL 3814 Menzia de COLMENARES do Ioannes DANTISCUS, Palencia, 1532-02-20
100IDL 5744 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, Palencia, [1527]-09-10
101IDL      do
102IDL      do
103IDL      do
104IDL      do
105IDL      do
106IDL      do
107IDL  100 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Valencia], [1528]-05-11
108IDL  240 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Madrid, 1525-03-16
109IDL  287 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Toledo, 1526-05-09
110IDL  300 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Granada, 1526-09-01
111IDL  305 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Granada, 1526-10-12
112IDL  327 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Puente Duero, 1527-02-23
113IDL  330 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Fraga, 1527-04-12
114IDL  331 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Montserrat, 1527-04-21
115IDL  343 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Barcelona, 1527-05-17
116IDL  346 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Valladolid, 1527-05-21
117IDL  348 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Palamos, 1527-05-27
118IDL  349 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Monaco, 1527-06-03
119IDL  355 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1527-06-27
120IDL  357 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1527-07-17
121IDL  366 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Valladolid, 1527-08-17
122IDL  374 Balthasar MERKLIN von Waldkirch do [Ioannes DANTISCUS], Palencia, 1527-09-10
123IDL  375 Balthasar MERKLIN von Waldkirch do Ioannes DANTISCUS, Palencia, 1527-10-07
124IDL  378 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Zaragoza, 1527-10-18
125IDL  402 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bermeo, 1528-03-08
126IDL  427 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Veere, 1529-03-09
127IDL  518 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Augsburg, 1530-07-30
128IDL 3809 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Puente Duero, 1527-02-22
129IDL 5783 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Augsburg?], [shortly after 1530-07-03?]
130IDL 5807 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Valladolid, 1524-11-12