Liczba odwiedzin: 414
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #908
Joachim von WATT

Joachim von WATT (Ioachimus Vadianus) (*1484 – †1551)

Osoby związane z Joachim von WATT

Znaleziono: 2wife of Joachim von WATT

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Joachim von WATT

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 5

zachowanych: 5 + zaginionych: 0

1IDL 4852 Ioannes DANTISCUS do Joachim von WATT (VADIANUS), Hall, 1515-10-02


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, VSSG, Ms 30, k. 58

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 70r-v

Publikacje:
1ARBENZ 1890 24/1 Nr 55, s. 141-142 (in extenso; niemiecki regest)
Quod tanto tempore, humanissime Vadiane, nihil mihi scripseris, ... 
2IDL 4904 Ioannes DANTISCUS, Hieronymus HÄMERLIN of Laugingen & Caspar URSINUS Velius do Joachim von WATT (VADIANUS), Augsburg, 1516-11-15


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, fragments in hand of every sender, VSSG, Ms 30, Nr 84
2regest z ekscerptami język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8240 (TK 2), k. 50r-v

Publikacje:
1ARBENZ 1890 24/1 Nr 82, s. 171-173 (in extenso; niemiecki regest)
Iucundissimum fuit auditu mihi, cum intellexi, Dominationi ... 
3IDL 5161 Ioannes DANTISCUS do Joachim von WATT (VADIANUS), Cracow, 1518-02-20


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, VSSG, Ms 30, k. 31

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 57

Publikacje:
1ARBENZ 1890 24/1 Nr 30, s. 112 (in extenso; niemiecki regest)
2BENNINGHOVEN Nr 51, s. 30 (niemiecki regest)
Si in vivis es, scire vehementer cupio ... 
4IDL 5148 Ioannes DANTISCUS do Joachim von WATT (VADIANUS), Freiburg, 1518-12-17


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, VSSG, Ms 30, k. 46
2kopia język: łacina, XVIII w., ZB, Simlerische Sammlung, MS, vol. 3c, Nr 40
3regest język: łacina, XVIII w., ZB, Simlerische Sammlung, Reg., Vol. 1, k. 125.b

Publikacje:
1ARBENZ 1913 30a Nr 7, s. 11-12 (in extenso; niemiecki regest)
Cum nuper peregrinandi, ut nostri dicunt, causa ... 
5IDL 4907 Ioannes DANTISCUS do Joachim von WATT (VADIANUS), Cracow, 1521-10-01


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, address in secretary's hand, VSSG, Ms 31, Nr 49, s. 1-4

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 154

Publikacje:
1ARBENZ 1894 25/2 Nr 280, s. 392-393 (in extenso; niemiecki regest)
Ante duos annos ex Friburgo per Falconem ... 

Teksty ze wzmianką o Joachim von WATT

1IDL 4904 Ioannes DANTISCUS, Hieronymus HÄMERLIN of Laugingen & Caspar URSINUS Velius do Joachim von WATT (VADIANUS), Augsburg, 1516-11-15
2IDL 4907 Ioannes DANTISCUS do Joachim von WATT (VADIANUS), Cracow, 1521-10-01
3IDL 5148 Ioannes DANTISCUS do Joachim von WATT (VADIANUS), Freiburg, 1518-12-17
4IDL 4852 Ioannes DANTISCUS do Joachim von WATT (VADIANUS), Hall, 1515-10-02
5IDL 5161 Ioannes DANTISCUS do Joachim von WATT (VADIANUS), Cracow, 1518-02-20
6IDL 4852 Ioannes DANTISCUS do Joachim von WATT (VADIANUS), Hall, 1515-10-02
7IDL 4904 Ioannes DANTISCUS, Hieronymus HÄMERLIN of Laugingen & Caspar URSINUS Velius do Joachim von WATT (VADIANUS), Augsburg, 1516-11-15
8IDL 4907 Ioannes DANTISCUS do Joachim von WATT (VADIANUS), Cracow, 1521-10-01
9IDL 5148 Ioannes DANTISCUS do Joachim von WATT (VADIANUS), Freiburg, 1518-12-17
10IDL 5161 Ioannes DANTISCUS do Joachim von WATT (VADIANUS), Cracow, 1518-02-20
11IDL 4852 Ioannes DANTISCUS do Joachim von WATT (VADIANUS), Hall, 1515-10-02
12IDL 4904 Ioannes DANTISCUS, Hieronymus HÄMERLIN of Laugingen & Caspar URSINUS Velius do Joachim von WATT (VADIANUS), Augsburg, 1516-11-15
13IDL 4907 Ioannes DANTISCUS do Joachim von WATT (VADIANUS), Cracow, 1521-10-01
14IDL 5148 Ioannes DANTISCUS do Joachim von WATT (VADIANUS), Freiburg, 1518-12-17
15IDL 5161 Ioannes DANTISCUS do Joachim von WATT (VADIANUS), Cracow, 1518-02-20
16IDL 4852 Ioannes DANTISCUS do Joachim von WATT (VADIANUS), Hall, 1515-10-02
17IDL 4904 Ioannes DANTISCUS, Hieronymus HÄMERLIN of Laugingen & Caspar URSINUS Velius do Joachim von WATT (VADIANUS), Augsburg, 1516-11-15
18IDL 4907 Ioannes DANTISCUS do Joachim von WATT (VADIANUS), Cracow, 1521-10-01
19IDL 5148 Ioannes DANTISCUS do Joachim von WATT (VADIANUS), Freiburg, 1518-12-17
20IDL 5161 Ioannes DANTISCUS do Joachim von WATT (VADIANUS), Cracow, 1518-02-20