Liczba odwiedzin: 7448
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #938
Lieven ALGOET

Lieven Algoet (Livinus Panagathus, Livinus Omnibonus, Levinus Goethals) (†1547), a Dutch humanist, poet and cartographer

Osoby związane z Lieven ALGOET

Znaleziono: 1


Wife of Lieven ALGOET

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Lieven ALGOET

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 2

zachowanych: 2 + zaginionych: 0

1IDL  707 Lieven ALGOET do Ioannes DANTISCUS, Luxembourg, 1531-11-05
2IDL 2826 Lieven ALGOET do Ioannes DANTISCUS, Worms, 1545-05-06

Teksty ze wzmianką o Lieven ALGOET

1IDL  707 Lieven ALGOET do Ioannes DANTISCUS, Luxembourg, 1531-11-05
2IDL  708 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Luxembourg, 1531-11-05
3IDL 2413 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1541-04-12
4IDL 2826 Lieven ALGOET do Ioannes DANTISCUS, Worms, 1545-05-06
5IDL 2531 Cornelis DE SCHEPPER & Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1542-01-30
6IDL  633 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-05-30
7IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
8IDL  641 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-06-12
9IDL 2974 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1546-06-12*
10IDL 5779 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Augsburg?], [1530-10 — 1530-11-22?]
11IDL 5780 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Madrid, or Mantua, or Augsburg], [shortly after 1528-09-09 or 1530, March/April, or ca. 1530-10, possibly also 1531/1532]
12IDL  492 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Innsbruck, 1530-05-09
13IDL  492 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Innsbruck, 1530-05-09
14IDL  633 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-05-30
15IDL  641 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-06-12
16IDL  707 Lieven ALGOET do Ioannes DANTISCUS, Luxembourg, 1531-11-05
17IDL  708 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Luxembourg, 1531-11-05
18IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
19IDL 2413 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1541-04-12
20IDL 2531 Cornelis DE SCHEPPER & Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1542-01-30
21IDL 2826 Lieven ALGOET do Ioannes DANTISCUS, Worms, 1545-05-06
22IDL 2974 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1546-06-12*
23IDL 5779 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Augsburg?], [1530-10 — 1530-11-22?]
24IDL 5780 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Madrid, or Mantua, or Augsburg], [shortly after 1528-09-09 or 1530, March/April, or ca. 1530-10, possibly also 1531/1532]
25IDL  492 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Innsbruck, 1530-05-09
26IDL  633 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-05-30
27IDL  641 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-06-12
28IDL  707 Lieven ALGOET do Ioannes DANTISCUS, Luxembourg, 1531-11-05
29IDL  708 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Luxembourg, 1531-11-05
30IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
31IDL 2413 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1541-04-12
32IDL 2531 Cornelis DE SCHEPPER & Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1542-01-30
33IDL 2826 Lieven ALGOET do Ioannes DANTISCUS, Worms, 1545-05-06
34IDL 2974 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1546-06-12*
35IDL 5779 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Augsburg?], [1530-10 — 1530-11-22?]
36IDL 5780 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Madrid, or Mantua, or Augsburg], [shortly after 1528-09-09 or 1530, March/April, or ca. 1530-10, possibly also 1531/1532]
37IDL  633 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-05-30
38IDL  708 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Luxembourg, 1531-11-05
39IDL 2531 Cornelis DE SCHEPPER & Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1542-01-30
40IDL  633 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-05-30
41IDL  708 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Luxembourg, 1531-11-05
42IDL 2531 Cornelis DE SCHEPPER & Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1542-01-30
43IDL  707 Lieven ALGOET do Ioannes DANTISCUS, Luxembourg, 1531-11-05
44IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
45IDL 2413 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1541-04-12
46IDL 2531 Cornelis DE SCHEPPER & Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1542-01-30
47IDL 2974 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1546-06-12*
48IDL 5779 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Augsburg?], [1530-10 — 1530-11-22?]
49IDL  707 Lieven ALGOET do Ioannes DANTISCUS, Luxembourg, 1531-11-05
50IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
51IDL 2413 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1541-04-12
52IDL 2531 Cornelis DE SCHEPPER & Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1542-01-30
53IDL 2974 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1546-06-12*
54IDL 5779 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Augsburg?], [1530-10 — 1530-11-22?]
55IDL  492 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Innsbruck, 1530-05-09
56IDL  633 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-05-30
57IDL  641 Mark LAURIJN do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1531-06-12
58IDL  707 Lieven ALGOET do Ioannes DANTISCUS, Luxembourg, 1531-11-05
59IDL  708 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Luxembourg, 1531-11-05
60IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
61IDL 2413 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1541-04-12
62IDL 2531 Cornelis DE SCHEPPER & Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1542-01-30
63IDL 2826 Lieven ALGOET do Ioannes DANTISCUS, Worms, 1545-05-06
64IDL 2974 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1546-06-12*
65IDL 5779 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Augsburg?], [1530-10 — 1530-11-22?]
66IDL 5780 Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS, [Madrid, or Mantua, or Augsburg], [shortly after 1528-09-09 or 1530, March/April, or ca. 1530-10, possibly also 1531/1532]