Liczba odwiedzin: 20570
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #990
envoys of Gdańsk

envoys of Gdańsk

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i envoys of Gdańsk

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 2

zachowanych: 2 + zaginionych: 0

1IDL 2007 envoys of Thorn (Toruń) & envoys of Gdańsk do Ioannes DANTISCUS, Piotrków, 1536-12-02
2IDL 6044 envoys of Gdańsk & envoys of Thorn (Toruń) do Ioannes DANTISCUS, Piotrków, 1536-12-03