Liczba odwiedzin: 6106
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #992
Community of Gołąb

Community of Gołąb

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Community of Gołąb

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu
1IDL  880 Community of Gołąb do Ioannes DANTISCUS, Gołąb, 1533-01-13


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 243, s. 257-258

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 206

Teksty ze wzmianką o Community of Gołąb

1IDL  880 Community of Gołąb do Ioannes DANTISCUS, Gołąb, 1533-01-13
2IDL  880 Community of Gołąb do Ioannes DANTISCUS, Gołąb, 1533-01-13
3IDL  880 Community of Gołąb do Ioannes DANTISCUS, Gołąb, 1533-01-13
4IDL  880 Community of Gołąb do Ioannes DANTISCUS, Gołąb, 1533-01-13