Liczba odwiedzin: 16050
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Wiersz #24

Ad Sigismundum carmen
napisany before 1515-08-05 pierwodruk 1515-08-05

Podstawy źródłowe - stare druki:
1VADIANUS (Ad invictissimum Sigismundum Poloniae Regem Magnum ducem Lithuaniae Russiae Prussiaeque etc. Dominum et heredem Ioannis Dantisci pro Ioachimo Vadiano Poeta Laureato carmen) s. a.-a2 (in extenso)
2Orationes (Oratio coram invictissimo Sigismundo rege Poloniae etc. Inconventu caesaris et trium regum nomine Universitatis Viennensis Austriae per Ioachimum Vadianum poetam laureatum habita cum carmine in laudem eiusdem regis annexo, in quo quaedam de isto conventu) s. d2-d3 (in extenso)

Publikacje:
1Dantisci Carmina (Ad Sigismundum carmen) Nr 18, s. 83-84
2Antologia 1985 (Wiersz do Zygmunta) s. 223-224 (polski przekład, Edwin JĘDRKIEWICZ)
3DANTISCUS 1973, 1987 (Ad Sigismundum carmen / Pieśń do Zygmunta) s. 70--71 (in extenso; polski przekład, Anna KAMIEŃSKA)
4Poeci (Wiersz do Zygmunta) s. 87-88 (polski przekład, Edwin JĘDRKIEWICZ)
5Poeci (Wiersz do Zygmunta) s. 87-88 (polski przekład, Edwin JĘDRKIEWICZ)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu