Liczba odwiedzin: 9924
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Wiersz #46

In emblema Gattinarae
napisany 1530-1531 pierwodruk 1531

Podstawy źródłowe - stare druki:
1Epitaphia (In funere Reverendiss(imi) D(omini) Mercurini a Gattinaria aliud in emblema ex altera parte imaginis illius ad vivum sculptae) s. B2r
2DANTISCUS 1764 (In emblema Gattinarae) s. 146 (in extenso)
3DANTISCUS 1764 (Aliud in emblema ex altera parte imaginis illius ad vivum sculptae.) s. 146 (in extenso)

Publikacje:
1DE-GREGORY 1824 s. 488 and plate I after p. 416 (in extenso)
2DANTISCUS 1938 (Jeszcze inne epitaphium na emblemat po odwrotnej stronie medalu przedstawiającego wiernie, jak żywą, postać owego) Nr 16, s. 182 (polski przekład, Jan Michał HARHALA)
3Dantisci Carmina (In Emblema Gattinarae) Nr 37, s. 161
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu