Liczba odwiedzin: 10120
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Wiersz #62

In Hymnorum libellum praefatio. Ad lectorem
napisany before 1548-07-10 pierwodruk 1548-07-10

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1548 (Iambicum Archilochium Dimetrum Acatalecticum. Ad lectorem) s. Br (in extenso)
2DANTISCUS 1571 (Iambicum Archilochium Dimetrum Acatalecticum. Ad lectorem) s. 1r (in extenso)
3DANTISCUS 1576 (Iambicum Archilochium Dimetrum Acatalecticum. Ad lectorem) s. 1r (in extenso)
4DANTISCUS 1764 (Ad lectorem) s. 185 (in extenso)

Publikacje:
1HIPLER 1857 (Ad lectorem / An den Leser) Nr 1, s. 80-81 (in extenso; niemiecki przekład, Franz HIPLER)
2DANTISCUS 1934 (Ad lectorem / Do czytelnika) Nr 1, s. 8-9 (in extenso; polski przekład, Jan Michał HARHALA)
3Dantisci Carmina (Hymni 1. Ad lectorem) Nr 48. 1, s. 217-218
4Najstarsza (Z hymnów kościelnych. Do czytelnika) s. 110 (polski przekład, Jan Michał HARHALA)
5DANTISCUS 1973, 1987 (Ad lectorem / Do czytelnika) s. 102-103 (in extenso; polski przekład, Anna KAMIEŃSKA)
6Antologia 1996 (Hymni: Ad lectorem / Hymny: Do czytelnika) Nr 10. 1, s. 150-151 (in extenso; polski przekład, Anna KAMIEŃSKA)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu