Liczba odwiedzin: 7196
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Wiersz #63

In Hymnorum libellum praefatio. Libellus proloquitur
napisany before 1548-07-10 pierwodruk 1548-07-10

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1548 (Monocolon dimetrum iambicum Archilochicum Acatalecticum. Libellus proloquitur) s. Bv-B2r (in extenso)
2DANTISCUS 1571 (Monocolon dimetrum iambicum Archilochium Acatalecticum. Libellus proloquitur) s. 1v-2r (in extenso)
3DANTISCUS 1576 (Monocolon dimetrum iambicum Archilochium Acatalecticum. Libellus proloquitur) s. 1v-2r (in extenso)
4DANTISCUS 1764 (Libellus proloquitur) s. 186 (in extenso)

Publikacje:
1HIPLER 1857 (Libellus proloquitur / Prolog des Büchleins) Nr 2, s. 82-83 (in extenso; niemiecki przekład, Franz HIPLER)
2DANTISCUS 1934 (Libellus proloquitur / Książeczka przemawia) Nr 2, s. 8-11 (in extenso; polski przekład, Jan Michał HARHALA)
3Dantisci Carmina (Hymni 2. Libellus Proloquitur) Nr 48. 2, s. 218-219
4DANTISCUS 1973, 1987 (Libellus proloquitur / Mówi książka) s. 102-105 (in extenso; polski przekład, Anna KAMIEŃSKA)
5Antologia 1996 (Hymni: Libellus proloquitur / Hymny: Mówi książka) Nr 10. 2, s. 150-153 (in extenso; polski przekład, Anna KAMIEŃSKA)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu