Liczba odwiedzin: 10181
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Wiersz #70

Hymnus 7. Ad Christum in dominica Oculi
napisany before 1548-07-10 pierwodruk 1548-07-10

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1548 (Ad Christum in Dominica Oculi) s. Dv-D3v (in extenso)
2DANTISCUS 1571 (Ad Christum in Dominica Oculi) s. 9r-10v (in extenso)
3DANTISCUS 1576 (Ad Christum in Dominica Oculi) s. 9r-10v (in extenso)
4DANTISCUS 1764 (Ad Christum in Dominica Oculi) s. 203-206 (in extenso)

Publikacje:
1HIPLER 1857 (Ad Christum. In Dominica Oculi / An Christum. Am Sonntag Oculi) Nr 9, s. 108-113 (in extenso; niemiecki przekład, Franz HIPLER)
2DANTISCUS 1934 (Ad Christum in Dominica Oculi / Do Chrystusa. Na niedzielę Oculi) Nr 9, s. 36-43 (polski przekład, Jan Michał HARHALA; in extenso)
3Dantisci Carmina (Hymni 9. Ad Christum in dominica Oculi) Nr 48. 9, s. 230-232
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu