Liczba odwiedzin: 8525
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Wiersz #71

Hymnus 8. Ad Ecclesiam et Christum in dominica Letare
napisany before 1548-07-10 pierwodruk 1548-07-10

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1548 ( Ad Ecclesiam et Christum in Dominica Laetare) s. D3v-Er (in extenso)
2DANTISCUS 1571 (Ad Ecclesiam et Christum in Dominica Laetare) s. 10v-12r (in extenso)
3DANTISCUS 1576 (Ad Ecclesiam et Christum in Dominica Laetare) s. 10v-12r (in extenso)
4DANTISCUS 1764 (Ad Christum et Ecclesiam in Dominica Laetare) s. 207-210 (in extenso)

Publikacje:
1HIPLER 1857 (Ad Christum et Ecclesiam. In Dominica Laetare / An Christum und die Kirche. Am Sonntag Laetare) Nr 10, s. 114-119 (in extenso; niemiecki przekład, Franz HIPLER)
2DANTISCUS 1934 (Ad Christum et Ecclesiam in Dominica Laetare / Do Chrystusa i Kościoła. Na niedzielę Laetare) Nr 10, s. 42-47 (polski przekład, Jan Michał HARHALA; in extenso)
3Dantisci Carmina (Hymni 10. Ad Eccelsiam et Christum in dominica Laetare) Nr 48. 10, s. 233-235
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu