Liczba odwiedzin: 1160
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Wiersz #74

Hymnus 11. Ad Christum in horto
napisany before 1548-07-10 pierwodruk 1548-07-10

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1548 (Ad Christum in horto) s. [E4]v-F2r (in extenso)
2DANTISCUS 1571 (Ad Christum in horto) s. 15r-16v (in extenso)
3DANTISCUS 1576 (Ad Christum in horto) s. 15r-16v (in extenso)
4DANTISCUS 1764 (Ad Christum in horto) s. 217-220 (in extenso)

Publikacje:
1HIPLER 1857 (Ad Christum. In horto / An Christum. Im Garten) Nr 13, s. 128-135 (in extenso; niemiecki przekład, Franz HIPLER)
2DANTISCUS 1934 (Ad Christum in horto / Do Chrystusa. W ogrodzie) Nr 13, s. 58-65 (polski przekład, Jan Michał HARHALA; in extenso)
3Dantisci Carmina (Hymni 13. Ad Christum in Horto) Nr 48. 13, s. 240-242
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu