Liczba odwiedzin: 3537
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Wiersz #76

Hymnus 13. Ad Christum hora diei prima
napisany before 1548-07-10 pierwodruk 1548-07-10

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1548 (Ad Christum hora diei prima) s. F3v-Gr (in extenso)
2DANTISCUS 1571 (Ad Christum hora diei prima) s. 17v-19r (in extenso)
3DANTISCUS 1576 (Ad Christum hora diei prima) s. 17v-19r (in extenso)
4DANTISCUS 1764 (Ad Christum hora diei prima) s. 224-227 (in extenso)

Publikacje:
1HIPLER 1857 (Ad Christum. Hora diei prima / An Christum. Zur Prim) Nr 15, s. 138-143 (in extenso; niemiecki przekład, Franz HIPLER)
2DANTISCUS 1934 (Ad Christum hora diei prima / Do Chrystusa. W pierwszej godzinie dnia) Nr 15, s. 70-75 (polski przekład, Jan Michał HARHALA; in extenso)
3Dantisci Carmina (Hymni 15. Ad Christum hora diei prima) Nr 48. 15, s. 244-247
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu