Liczba odwiedzin: 14764
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Wiersz #78

Hymnus 15. Ad Christum hora diei sexta
napisany before 1548-07-10 pierwodruk 1548-07-10

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1548 (Ad Christum hora diei sexta) s. G3r-Hr (in extenso)
2DANTISCUS 1571 (Ad Christum hora diei sexta) s. 20v-22v (in extenso)
3DANTISCUS 1576 (Ad Christum hora diei sexta) s. 20v-22v (in extenso)
4DANTISCUS 1764 (Ad Christum hora diei sexta) s. 231-235 (in extenso)

Publikacje:
1HIPLER 1857 (Ad Christum. Hora diei sexta / An Christum. Zur Sext) Nr 17, s. 150-157 (in extenso; niemiecki przekład, Franz HIPLER)
2DANTISCUS 1934 (Ad Christum hora diei sexta / Do Chrystusa. O szóstej godzinie dnia) Nr 17, s. 80-87 (in extenso; polski przekład, Jan Michał HARHALA)
3Dantisci Carmina (Hymni 17. Ad Christum hora diei sexta) Nr 48. 17, s. 249-252
4DANTISCUS 1973, 1987 (Ad Christum hora diei sexta / Do Chrystusa o szóstej godzinie dnia) s. 110-117 (in extenso; polski przekład, Anna KAMIEŃSKA)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu