Liczba odwiedzin: 3247
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Wiersz #79

Hymnus 16. Ad Christum hora diei nona
napisany before 1548-07-10 pierwodruk 1548-07-10

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1548 (Ad Christum hora diei nona) s. 22v-24r (in extenso)
2DANTISCUS 1571 (Ad Christum hora diei nona) s. 22v-24r (in extenso)
3DANTISCUS 1576 (Ad Christum hora diei nona) s. 22v-24r (in extenso)
4DANTISCUS 1764 (Ad Christum hora diei nona) s. 235-238 (in extenso)

Publikacje:
1HIPLER 1857 (Ad Christum. Hora diei nona / An Christum. Zur Non) Nr 18, s. 156-161 (in extenso; niemiecki przekład, Franz HIPLER)
2DANTISCUS 1934 (Ad Christum hora diei nona / Do Chrystusa. O dziewiątej godzinie dnia) Nr 18, s. 88-93 (polski przekład, Jan Michał HARHALA; in extenso)
3Dantisci Carmina (Hymni 18. Ad Christum hora diei nona) Nr 48. 18, s. 252-255
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu