Liczba odwiedzin: 5707
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Wiersz #80

Hymnus 17. Ad Christum hora vesperarum et completorii
napisany before 1548-07-10 pierwodruk 1548-07-10

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1548 (Ad Christum hora vesperarum et completori) s. H3r-Ir (in extenso)
2DANTISCUS 1571 (Ad Christum hora vesperarum et completori) s. 24r-26r (in extenso)
3DANTISCUS 1576 (Ad Christum hora vesperarum et completori) s. 24r-26r (in extenso)
4DANTISCUS 1764 (Ad Christum hora Vesperarum et Completorii) s. 239-242 (in extenso)

Publikacje:
1HIPLER 1857 (Ad Christum. Hora vesperarum et completorii / An Christum. Zur Vesper und Complet) Nr 19, s. 162-167 (in extenso; niemiecki przekład, Franz HIPLER)
2DANTISCUS 1934 (Ad Christum hora vesperarum et completorii / Do Chrystusa. O godzinie wieczornei dnia i ostatnich modłów) Nr 19, s. 94-101 (polski przekład, Jan Michał HARHALA; in extenso)
3Dantisci Carmina (Hymni 19. Ad Christum hora vesperarum et completorii) Nr 48. 19, s. 255-258
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu