Liczba odwiedzin: 3129
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Wiersz #81

Hymnus 18. Ad Christum passionis epilogus
napisany before 1548-07-10 pierwodruk 1548-07-10

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1548 (Ad Christum Passionis epilogus) s. Ir-[I4]r (in extenso)
2DANTISCUS 1571 (Ad Christum Passionis epilogus) s. 26r-28v (in extenso)
3DANTISCUS 1576 (Ad Christum Passionis epilogus) s. 26r-28v (in extenso)
4DANTISCUS 1764 (Ad Christum Passionis epilogus) s. 243-249 (in extenso)

Publikacje:
1HIPLER 1857 (Ad Christum. Passionis epilogus / An Christum. Epilog zur Passion) Nr 20, s. 168-177 (in extenso; niemiecki przekład, Franz HIPLER)
2DANTISCUS 1934 (Ad Christum. Passionis epilogus / Do Chrystusa. Zakończenie męki) Nr 20, s. 100-109 (polski przekład, Jan Michał HARHALA; in extenso)
3Dantisci Carmina (Hymni 20. Ad Christum passionis epilogus) Nr 48. 20, s. 258-262
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu