Liczba odwiedzin: 3227
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Wiersz #85

Hymnus 22. De resurrectione
napisany before 1548-07-10 pierwodruk 1548-07-10

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1548 (Phaleutium hendecasyllabum de Resurrectione) s. L3r-v (in extenso)
2DANTISCUS 1571 (Phaleutium hendecasyllabum de Resurrectione) s. 35r-v (in extenso)
3DANTISCUS 1576 (Phaleutium hendecasyllabum de Resurrectione) s. 35r-v (in extenso)
4DANTISCUS 1764 (De resurrectione) s. 264 (in extenso)

Publikacje:
1HIPLER 1857 (De resurrectione / Von der Anferstchung) Nr 24, s. 198 (in extenso; niemiecki przekład, Franz HIPLER)
2DANTISCUS 1934 (De resurrectione / O zmartwychwstaniu) Nr 24, s. 128-131 (in extenso; polski przekład, Jan Michał HARHALA)
3Dantisci Carmina (Hymni 24. De Resurrectione) Nr 48. 24, s. 272-273
4DANTISCUS 1973, 1987 (De resurrectione / O zmartwychwstaniu) s. 116-117 (in extenso; polski przekład, Anna KAMIEŃSKA)
5Antologia 1996 (Hymni: De resurrectione / Hymny: O zmartwychwstaniu) Nr 10. 3, s. 152-155 (in extenso; polski przekład, Anna KAMIEŃSKA)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu