Liczba odwiedzin: 6348
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Wiersz #86

Hymnus 24. Ad Christum de ascensione et Spiritus Sancti missione
napisany before 1548-07-10 pierwodruk 1548-07-10

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1548 (Trochaicum tetrametrum monocolon tristrophon catalecticum. Ad Christum de Ascensione et Spiritussancti missione) s. M2r-Nv (in extenso)
2DANTISCUS 1571 (Trochaicum tetrametrum monocolon tristrophon catalecticum. Ad Christum de Ascensione et Spiritussancti missione) s. 37v-40v (in extenso)
3DANTISCUS 1576 (Trochaicum tetrametrum monocolon tristrophon catalecticum. Ad Christum de Ascensione et Spiritussancti missione) s. 37v-40v (in extenso)
4DANTISCUS 1764 (Ad Christum de adscensione et Spiritus Sancti missione) s. 270-275 (in extenso)

Publikacje:
1HIPLER 1857 (Ad Christum. De adscensione et Spiritus S. missione / An Christum. Von den Himmelfahrt und der Sendung des h. Geistes) Nr 26, s. 206-217 (in extenso; niemiecki przekład, Franz HIPLER)
2DANTISCUS 1934 (Ad Christum. De adscensione et Spiritus S. missione / Do Chrystusa. O Wniebowstąpieniu i Zesłaniu Ducha Św.) Nr 26, s. 138-149 (polski przekład, Jan Michał HARHALA; in extenso)
3Dantisci Carmina (Hymni 26. Ad Christum de ascensione et Spiritus Sancti missione) Nr 48. 26, s. 276-281
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu