Liczba odwiedzin: 10614
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Wiersz #88

Hymnus 26. In laudem nominis Gloriosissimae Virginis Mariae
napisany before 1548-07-10 pierwodruk 1548-07-10

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1548 (In laudem Nominis gloriosissimae Virginis Mariae, mere ecclesiasticus, ut sunt primi, Iambici Dimetri, Hymnus) s. N3v-Or (in extenso)
2DANTISCUS 1571 (In laudem Nominis gloriosissimae Virginis Mariae, mere ecclesiasticus, ut sunt primi, Iambici Dimetri, Hymnus) s. 42v-44r (in extenso)
3DANTISCUS 1576 (In laudem Nominis gloriosissimae Virginis Mariae, mere ecclesiasticus, ut sunt primi, Iambici Dimetri, Hymnus) s. 42v-44r (in extenso)
4DANTISCUS 1764 (In laudem nominis gloriosissimae Virginis Mariae) s. 280-283 (in extenso)

Publikacje:
1HIPLER 1857 (In laudem nominis glorios. Virginis Mariae / Zum Lobe des glorwürdigen Nammes Maria) Nr 28, s. 222-227 (in extenso; niemiecki przekład, Franz HIPLER)
2DANTISCUS 1934 (In laudem nominis gloriosissimae Virginis Mariae / Na chwałę imienia Najświętszej Panny Marji) Nr 28, s. 154-159 (in extenso; polski przekład, Jan Michał HARHALA)
3Dantisci Carmina (Hymni 28. In laudem Nominis gloriosissimae Virginis Mariae) Nr 48. 28, s. 284-286
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu