Liczba odwiedzin: 2658
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 88

AAWO
1 IDS 25712 IDT 367   AAWO, AB, D. 6, k. 100r (zapis autorski)
2 IDS 20642 IDL 1549  AAWO, AB, D. 6, k. 2 + f. [1] missed in numbering after f. 2 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
3 IDS 20650 IDL 1554  AAWO, AB, D. 6, k. 3-4 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
4 IDS 20686 IDL 1571  AAWO, AB, D. 6, k. 5 + f. [1] missed in numbering after f. 5 (łacina czystopis, XVI w.)
5 IDS 20688 IDL 1572  AAWO, AB, D. 6, k. 6 + f. [1] missed in numbering after f. 6 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
6 IDS 20779 IDL 1615  AAWO, AB, D. 6, k. 7 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
7 IDS 20782 IDL 1617  AAWO, AB, D. 6, k. 8 + f. [1] missed in numbering after f. 8 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
8 IDS 20808 IDL 1632  AAWO, AB, D. 6, k. 9 + f. [1] missed in numbering after f. 9 (łacina czystopis, XVI w.)
9 IDS 20831 IDL 1645  AAWO, AB, D. 6, k. 11 + f. [1] missed in numbering after f. 11 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
10 IDS 20833 IDL 1646  AAWO, AB, D. 6, k. 12 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
11 IDS 20829 IDL 1644  AAWO, AB, D. 6, k. 13 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
12 IDS 20910 IDL 1690  AAWO, AB, D. 6, k. 14 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
13 IDS 21131 IDL 1816  AAWO, AB, D. 6, k. 15 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
14 IDS 20773 IDL 1612  AAWO, AB, D. 6, k. 16 + f. [1] missed in numbering after f. 16 (łacina czystopis, XVI w.)
15 IDS 20889 IDL 1679  AAWO, AB, D. 6, k. 17 + f. [1] missed in numbering after f. 17 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
16 IDS 20891 IDL 1680  AAWO, AB, D. 6, k. 18 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
17 IDS 20912 IDL 1691  AAWO, AB, D. 6, k. 19 (łacina czystopis, XVI w.)
18 IDS 18615 IDL 672   AAWO, AB, D. 6, k. 20 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
19 IDS 18644 IDL 683   AAWO, AB, D. 6, k. 21 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
20 IDS 21014 IDL 1747  AAWO, AB, D. 6, k. 22-23 (łacina czystopis, XVI w.)
21 IDS 21018 IDL 1750  AAWO, AB, D. 6, k. 24 + f. [1] missed in numbering after f. 24 (łacina czystopis, XVI w.)
22 IDS 21150 IDL 1823  AAWO, AB, D. 6, k. 25-26 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
23 IDS 21133 IDL 1817  AAWO, AB, D. 6, k. 27 (łacina czystopis, XVI w.)
24 IDS 20923 IDL 1699  AAWO, AB, D. 6, k. 28 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
25 IDS 21158 IDL 1829  AAWO, AB, D. 6, k. 29 (łacina czystopis, XVI w.)
26 IDS 21208 IDL 1865  AAWO, AB, D. 6, k. 30 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
27 IDS 21239 IDL 1894  AAWO, AB, D. 6, k. 31 + f. [1] missed in numbering after f. 31 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
28 IDS 21377 IDL 2020  AAWO, AB, D. 6, k. 32 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
29 IDS 21693 IDL 2256  AAWO, AB, D. 6, k. 33-35 + f. [1] missed in numbering after f. 35 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
30 IDS 21534 IDL 2143  AAWO, AB, D. 6, k. 36r (łacina kopia kancelaryjna ręką pisarza)
31 IDS 21537 IDL 2144  AAWO, AB, D. 6, k. 36v (łacina kopia kancelaryjna ręką pisarza)
32 IDS 21524 IDL 2137  AAWO, AB, D. 6, k. 37r (b.p.) (łacina kopia kancelaryjna ręką pisarza)
33 IDS 21521 IDL 2136  AAWO, AB, D. 6, k. 37r (t.p.) (łacina kopia kancelaryjna ręką pisarza)
34 IDS 21528 IDL 2139  AAWO, AB, D. 6, k. 37v (łacina kopia kancelaryjna ręką pisarza)
35 IDS 21554 IDL 2154  AAWO, AB, D. 6, k. 38 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
36 IDS 21539 IDL 2145  AAWO, AB, D. 6, k. 39 + f. [1] missed in numbering after f. 39 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
37 IDS 21612 IDL 2192  AAWO, AB, D. 6, k. 40 + f. [1] missed in numbering after f. 40 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
38 IDS 22453 IDL 2882  AAWO, AB, D. 6, k. 41 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
39 IDS 21914 IDL 2442  AAWO, AB, D. 6, k. 42 + f. [1] missed in numbering after f. 42 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
40 IDS 21883 IDL 2418  AAWO, AB, D. 6, k. 43 (łacina czystopis, XVI w.)
41 IDS 22048 IDL 2551  AAWO, AB, D. 6, k. 44 + f. [1] missed in numbering after f. 44 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
42 IDS 21904 IDL 2434  AAWO, AB, D. 6, k. 45-46 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
43 IDS 11459 IDL 3194  AAWO, AB, D. 6, k. 47 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
44 IDS 21891 IDL 2425  AAWO, AB, D. 6, k. 48 + f. [1] missed in numbering after f. 48 (łacina czystopis, XVI w.)
45 IDS 11499 IDL 3221  AAWO, AB, D. 6, k. 49 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
46 IDS 21978 IDL 2491  AAWO, AB, D. 6, k. 50 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
47 IDS 22025 IDL 2531  AAWO, AB, D. 6, k. 51-56 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
48 IDS 22271 IDL 2738  AAWO, AB, D. 6, k. 57 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
49 IDS 22293 IDL 2754  AAWO, AB, D. 6, k. 58 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
50 IDS 22303 IDL 2760  AAWO, AB, D. 6, k. 59 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
51 IDS 11565 IDL 3258  AAWO, AB, D. 6, k. 60 + f. [1] missed in numbering after f. 60 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
52 IDS 16862 IDL 78    AAWO, AB, D. 6, k. 61 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
53 IDS 22351 IDL 2801  AAWO, AB, D. 6, k. 62 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
54 IDS 22314 IDL 2770  AAWO, AB, D. 6, k. 63 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
55 IDS 22291 IDL 2753  AAWO, AB, D. 6, k. 64 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
56 IDS 22318 IDL 2773  AAWO, AB, D. 6, k. 65 + f. [1] missed in numbering after f. 65 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
57 IDS 22324 IDL 2777  AAWO, AB, D. 6, k. 66 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
58 IDS 22335 IDL 2787  AAWO, AB, D. 6, k. 67 + f. [1] missed in numbering after f. 67 (łacina czystopis, XVI w.)
59 IDS 22360 IDL 2807  AAWO, AB, D. 6, k. 68-69 (łacina czystopis, XVI w.)
60 IDS 22402 IDL 2841  AAWO, AB, D. 6, k. 70 (łacina czystopis, XVI w.)
61 IDS 22435 IDL 2869  AAWO, AB, D. 6, k. 71-76 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
62 IDS 22457 IDL 2885  AAWO, AB, D. 6, k. 77-83 + f. [1] missed in numbering after 83 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
63 IDS 22488 IDL 2911  AAWO, AB, D. 6, k. 84-86 + f. [1] missed in numbering after 86 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
64 IDS 22530 IDL 2941  AAWO, AB, D. 6, k. 87-92 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
65 IDS 22577 IDL 2975  AAWO, AB, D. 6, k. 93 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
66 IDS 22580 IDL 2977  AAWO, AB, D. 6, k. 94 + f. [1] missed in numbering after 94 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
67 IDS 22596 IDL 2991  AAWO, AB, D. 6, k. 95-97 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
68 IDS 22542 IDL 2947  AAWO, AB, D. 6, k. 98-99 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
69 IDS 11438 IDL 3180  AAWO, AB, D. 6, k. 101 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
70 IDS 11521 IDL 3233  AAWO, AB, D. 6, k. 102-105 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
71 IDS 11697 IDL 3334  AAWO, AB, D. 6, k. 106-107 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
72 IDS 11748 IDL 3375  AAWO, AB, D. 6, k. 108 (łacina czystopis, XVI w.)
73 IDS 11869 IDL 3454  AAWO, AB, D. 6, k. 109-110 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
74 IDS 18741 IDL 715   AAWO, AB, D. 6, k. 114 (dolnoniemiecki czystopis, XVI w.)
75 IDS 18623 IDL 678   AAWO, AB, D. 6, k. 123 (łacina czystopis, XVI w.)
76 IDS 16866 IDL 80    AAWO, AB, D. 6, k. 124 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
77 IDS 18601 IDL 663   AAWO, AB, D. 6, k. 125 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
78 IDS 18803 IDL 745   AAWO, AB, D. 6, k. 128 (łacina czystopis, XVI w.)
79 IDS 18299 IDL 549   AAWO, AB, D. 6, k. 129-130 (łacina czystopis, XVI w.)
80 IDS 16864 IDL 79    AAWO, AB, D. 6, k. 131 + f. [1] missed in numbering after f. 131 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
81 IDS 16783 IDL 16    AAWO, AB, D. 6, k. 132r (łacina kopia kancelaryjna ręką pisarza)
82 IDS 21283 IDL 1937  AAWO, AB, D. 6, k. 133-134 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
83 IDS 16782 AAWO, AB, D. 6, k. 135r-136r (łacina czystopis, XVI w.)
84 IDS 16868 IDL 81    AAWO, AB, D. 6, k. 139 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
85 IDS 18836 IDL 756   AAWO, AB, D. 6, k. 140 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
86 IDS 16022 IDL 5811  AAWO, AB, D. 6, k. 141 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
87 IDS 18460 IDL 615   AAWO, AB, D. 6, k. 142 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
88 IDS 22484 IDL 2908  AAWO, AB, D. 6, k. 135r-138v (łacina czystopis, XVI w.)